Profil


Architektonický ateliér XPLAN bol založený v r.2014 v Šali. Ateliér je zameraný na navrhovanie a projektovanie rezidenčných, komerčných stavieb a priemyselných stavieb vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie.

X v názve ateliéru neznamená číslo 10, ale premennú X, ktorá určuje x-možností a na druhej strane aj akýsi xfaktor, o ktorý sa usilujeme.

PLAN vyjadruje zároveň projekt, ktorý je potrebné naplánovať ako aj výsledok, čo je plán pôdorysu, rezu alebo detailu.

Cieľom našej práce je nájsť efektívne a pritom efektné riešenie, ktoré svojím obsahom a formou zodpovedá daným podmienkam a lokalite. Snažíme sa ísť cestou energeticky úspornej architektúry tak, aby výsledkom boli nízkoenergetické a energeticky pasívne objekty. Nevyhýbame sa žiadnej výzve, pretože našou vášňou je architektúra.

Image

Tomáš LENČÉŠ, Ing.

*1982 Šaľa
  2006 STU Bratislava, Stavebnú fakulta,odbor architektúra a pozemné stavby

V období 2006 -2014 pôsobil vo viacerých architektonických kanceláriách v Bratislave a v Šali,
kde sa autorsky spolupodieľal na viac ako 100 projektoch rôzneho zamerania a rozsahu.