Služby


Architektonický ateliér je zameraný na navrhovanie a projektovanie rezidenčných, komerčných
a priemyselných stavieb. Projekty spracujeme vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie:
– štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
Zabezpečíme aj súvisiace náležitosti s projektom, ako je predprojektová príprava (zameranie, obhliadka, a pod.),
inžiniersku činnosť (vybavenie povolení) ako aj autorský dozor.